It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

  • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
  • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
  • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
  • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com

Aşağıda tanımlanan Goldman Sachs Web Sitesine erişim, Goldman Sachs International ("GSI") tarafından sağlanmaktadır. GSI'nin kayıtlı ofisi Plumtree Court, 25 Shoe Lane, Londra, Birleşik Krallık, EC4A 4AU adresindedir ve GSI, İngiltere ve Galler'de 02263951 sicil numarası ile Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlıdır. GSI, Birleşik Krallık'ta özel bir kolektif şirkettir. İşbu sözleşmenin amaçları doğrultusunda "GS", GSI ve bağlı kuruluşları ve bunların yetkilileri, direktörleri, genel müdürleri, ortakları ve çalışanları anlamına gelecektir. "Goldman Sachs Web Sitesi", GSI tarafından işletilen ve kamuya açık olan ve goldmansachs.com.tr adresinde bulunan ve diğer her bir GS web sitesi anlamına gelecektir.

GS tarafından gözetim: Goldman Sachs Web Sitesindeki ürün ve hizmetleri kullanımınız GS tarafından izlenebilir ve elde edilen bilgilerin GS tarafından dahili iş amaçları için veya geçerli herhangi bir düzenleyici kurum veya öz-denetim kurumunun kurallarına uygun olarak GS tarafından kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikasına bakınız.

Bu hizmet aracılığıyla sağlanan bilgiler: Goldman Sachs Web Sitesinin (tamamen veya kısmen) çoğaltılması, iletilmesi, değiştirilmesi, bağlantı kurulması veya kamuya açık veya ticari amaçlarla kullanılması GS'nin yazılı izni olmadan yasaktır. Goldman Sachs Web Sitesinin indirilmesine ve kopyalanmasına yalnızca ticari olmayan özel kullanım için izin verilir ve üçüncü şahıslara aktarılamaz. Ayrıca, herhangi bir telif hakkını, ticari markayı veya bilgilerle bağlantılı olarak size sağlanan diğer herhangi bir bildirimi değiştirmenize, gizlemenize veya kaldırmanıza izin verilmez. GS, herhangi bir zamanda ve zaman zaman ve önceden haber vermeksizin herhangi bir bilgiyi ekleme, değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Bu Web Sitesi Kullanım Koşulları, burada özel olarak açıklananlar dışındaki bilgilere ilişkin veya bunlarla bağlantılı herhangi bir hak sağlamaz ve vermez veya bunları amaçlamaz, ve burada açıkça verilmeyen tüm haklar, GS veya GS'nin bilgileri aldığı üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından saklı tutulmuştur. Belirli üçüncü taraf sağlayıcılardan elde edilen bilgilerle ilgili olarak bu hizmette zaman zaman yayınlanabilecek ek hüküm ve koşulları okumanız ve bunlara uymanız gerekmektedir. Bu tür üçüncü şahıs sağlayıcıların, bu hizmet aracılığıyla size sağlanan bilgiler nedeniyle parasal zararlar için size karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İçerikle ilgili garanti verilmemesi; güncelleme sorumluluğu olmaması: GS, bu hizmetle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermez. GS ve üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sağlanan hizmetler, "DEĞİŞİKLİK YAPILMAMASI" esasına dayalı olup, riski tamamen size aittir. GS, hizmetlerin kullanımının doğruluğu, kalitesi, doğruluğu, eksiksizliği, güvenilirliği, performansı, zamanında olması veya devamı ile ilgili kullanım veya sonuçlarına ilişkin herhangi bir garanti dahil olmak üzere, herhangi bir zımni ticari veya belirli bir amaç için kullanıma uygunluk garantisini açıkça reddeder. Varantların ihracına ilişkin geçerli düzenlemelerde aksi açıkça belirtilmedikçe, ne GS ne de üçüncü taraf sağlayıcılarından herhangi biri, Goldman Sachs Web Sitesinde sunulan veri ve hizmetleri sürdürme veya bunlarla bağlantılı herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm sunma sorumluluğuna sahip olmayacaktır. Veri ve hizmetlerin kullanılabilirliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İçerik için sorumluluk olmaması; kullanımdan kaynaklanan sorumluluk olmaması: GS, bu hizmete erişiminizi sağlamak veya sürdürmekteki herhangi bir bağlantı veya iletişim hizmetinin başarısızlığından, veya bağlantı veya iletişim hizmetinin GS veya üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı tarafından sağlanmasına bakılmaksızın, bu tür erişimin aksaması veya kesintiye uğraması veya GS ile aranızdaki herhangi bir hatalı iletişimden dolayı size veya üçüncü şahıslara karşı herhangi bir yükümlülüğe veya bir sorumluluğa sahip değildir. GS, verilerin ve hizmetlerin sağlanmasındaki doğruluk, kalite, uygunluk, zamanlılık, güvenilirlik, performans, sürekli kullanılabilirlik, eksiksizlik veya gecikmeler, eksiklikler veya kesintiler konusunda veya Goldman Sachs Web Sitesinde veya bu hizmetin performansına ilişkin başka bir hususta size veya üçüncü şahıslara karşı, koşullu veya başka türlü hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. GS, herhangi bir durumda, GS’nin bu zararların doğması ihtimaline karşı danışma görüşü almış olması halinde dahi, Goldman Sachs Web Sitesinde sunulan verileri veya hizmetleri kullanmanızdan dolayı maruz kalabileceğiniz veya yaşanabilecek herhangi bir özel, dolaylı, arızi veya neticesel zararlardan sorumlu olmayacaktır. GS, hizmetlerin kullanımıyla ilgili olarak GS veya üçüncü şahısların yaşadığı zorlukları size bildirme veya bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapma sorumluluğuna sahip olmayacaktır.

Güvenlikle ilgili hiçbir garanti verilmemesi: GS, yetkisiz kişilerin bu hizmet aracılığıyla tarafınızca aktarılan bilgilere erişebilmesi ihtimali dahil olmak üzere, Goldman Sachs Web Sitesinin güvenliğiyle ilgili olarak size açık veya zımni hiçbir garanti vermez. GS bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Sistem Kesintileri ve Yavaşlamalar: Yüksek internet trafiği, iletim sorunları, sistem kapasitesi sınırlamaları ve diğer sorunların bir sonucu olarak, zaman zaman Goldman Sachs Web Sitesine erişmede veya internet veya diğer elektronik ve kablosuz hizmetler aracılığıyla GS ile iletişimde zorluk yaşayabilirsiniz. Sizin, bir internet servis sağlayıcısının veya GS'nin, herhangi bir bilgisayar sistemi veya diğer elektronik cihazları, beklenmedik kesintiler veya yavaşlamalar veya kapasite sınırlamaları yaşayabilir.

İçeriğin bir talep veya öneri olarak yorumlanmaması: Bu materyal, belirli bir kullanıcının yatırım hedeflerini, risk iştahını, mali durumunu veya araçlarını gözetmeksizin yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve GS buna dayalı herhangi bir eylem talep etmemektedir. Bu materyal bir tavsiye olarak, veya satın alma veya satma teklifi olarak, veya herhangi bir menkul kıymet, finansal ürün veya enstrüman satın alma veya satma teklifinin talep edilmesi, veya böyle bir teklifin veya talebin veya ticaret stratejisinin yasa dışı olacağı herhangi bir yargı alanındaki belirli bir ticaret stratejisine katılmak olarak yorumlanmamalıdır. Bazı işlemler önemli riskler doğurur ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Bu materyal, GS'nin güvenilir olduğunu düşündüğü ve güncel tutmaya çalıştığı bilgilere dayanmasına rağmen, GS bu bilgiyi doğrulamamıştır ve bu materyalin doğru, güncel veya eksiksiz olduğunu ve bu şekilde güvenilmemesi gerektiğini beyan etmemektedir.

Uygunluk tespiti yapılmamış olması; tüm risklerin açıklanmış olmaması; özel danışmanlık gerekmesi: GS'nin Goldman Sachs Web Sitesinde sağlanan verileri ve hizmetleri kullanımınıza sunmuş olması, belirli bir işleme girmenize dair bir öneri ya da Goldman Sachs Web Sitesinde açıklanan herhangi bir ürünün sizin için uygun ve yerinde olduğuna dair bir beyan teşkil etmez. Goldman Sachs Web Sitesinde açıklanan ürünlerin çoğu önemli riskler içerir ve tüm bu riskleri tam olarak anlamadığınız ve bu tür işlemlerin sizin için uygun olduğunu bağımsız olarak belirlemediğiniz sürece herhangi bir işleme girmemelisiniz. Herhangi bir ürünle ilgili olarak burada yer alan risklere ilişkin herhangi bir ifade, tüm risklerin bir açıklaması veya bahsedilen risklerin tamamının açıklanması olarak anlaşılmamalıdır. İhraççıya özgü veya ürüne özgü risklerin açıklaması için lütfen ilgili temel bilgiler dokümanına ve (ihraççı bilgi notu, sermaye piyasası araç notu ve özetten oluşan) izahnameye başvurun. Burada yer alan materyallerin hiçbiri ticari, finans, yatırım, riskten korunma, ticaret, yasal, düzenleyici, vergi veya muhasebe tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır; bu hizmeti sizin tarafınızdan, sizin adınıza veya muhasebecileriniz tarafından alınan, veya yönetilen veya emanet hesaplarınıza ilişkin herhangi bir yatırım kararı için birincil dayanak yapmamalısınız. Yatırımcılar, menkul kıymetlere veya finansal araçlara yatırım yapmadan önce tüm riskleri dikkatlice tartmalı ve bağımsız bir finansal danışmana danışmalı ve menkul kıymetlere yapılan yatırımlar hakkında (gerekli ve uygun olduğunda) hukuk, muhasebe, vergi ve diğer tavsiyeleri almalıdır.

Diğer sitelere veya bağlantılara ilişkin hiçbir beyanda bulunulmaması: Bu hizmet, üçüncü taraflarca desteklenen ve sürdürülen belirli İnternet sitelerine ("Siteler") bağlantılar sağlayabilir. GS, bu tür bağlantıları yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sağlamaktadır. Buna göre GS, Sitelerin içeriğiyle ilgili hiçbir beyanda bulunmaz. GS'nin Siteye bir bağlantı vermiş olması, Site, sahipleri, sağlayıcıları veya bunlardan sorumlu kişilerle ilgili olarak GS tarafından bir onay, yetki, sponsorluk veya bağlılık oluşturmaz.

GS, Sitelerin herhangi birinde bulunan herhangi bir bilgiyi, yazılımı veya ürünü test etmemiştir ve bu nedenle, Sitenin içeriği veya sponsorları veya burada açıklanan ürünler veya işlemlerin uygunluğu veya yerindeliği ile ilgili herhangi bir beyan dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz.

GSI İhtiyati Denetim otoritesi (“PRA”) tarafından yetkilendirilmiş olup Finansal Yönetim Otoritesi (“FCA”) ve PRA düzenlemelerine tabidir; ayrıca Birleşik Krallık Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu 2000 tahtında bir yetkili kişi olup söz konusu kurallara da tabidir. GSI ve belirli bağlı şirketleri, London Stock Exchange plc ve Londra Uluslararası Finansal Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar Borsası dahil olmak üzere çeşitli borsalara üye olup, söz konusu borsaların düzenlemelerine tabidir. Aynı zamanda, GSI’nin belirli bağlı şirketleri de FCA ve PRA düzenlemelerine tabidir. 27/10/2021

Aksi belirtilmedikçe Goldman Sachs ürünlerinin veri kaynağı, Goldman Sachs'tır.
Dil: tr | en
İletişim Hattı: 444 6096
Version: 0.9.23