It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

  • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
  • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
  • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
  • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com

Kotasyon verilmeyen Varantlar ile ilgili açıklama

Bildiğiniz üzere İhraççı/piyasa yapıcı anlık olarak alış ve/veya satış kotasyonu vererek piyasanın oluşmasından yükümlüdür. Piyasa şartları gereği yaşanan olağanüstü durumlardan kaynaklı olarak İhraççı/piyasa yapıcı sadece alış veya satış kotasyonu gönderebilir. İhraççı/piyasa yapıcılığı sorumluluğu gereği İhraççının Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı varant ihraç limitinin tavan değerine yaklaşıldığında ve/veya dayanak varlıklardaki olağandışı oynaklık nedeniyle İhraççı/piyasa yapıcı varantlarda satış tarafında kotasyon giremeyebilir ve bu gibi durumlarda işlem fiyatları varantın teorik değeri olan İhraççı/piyasa yapıcı alış kotasyonunun üzerinde gerçekleşebilir. İhraççı / Piyasa yapıcı fiyatları üzerinde yer alan fiyat seviyeleri Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde yatımcıların kendi belirledikleri alış ve satış fiyatlarıdır ve yatırımcıların belirlediği fiyatlar dayanak varlık hareketleri ile paralellik göstermeyebilir. Aynı zamanda dayanak varlıkta fiyat oluşumu yoksa (dayanak varlık tavan veya taban olursa) İhraççı/piyasa yapıcı alış/satış kotasyonu veremez. Bu zaman aralığında yatırımcıların işlem yaparken, bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Aynı zamanda İhraççı/Piyasa yapıcı satış kotasyonu verilemeyen varantlarda, yatırımcıların alım işlemi yapmaktan uzak durmalarını veya yapacaklarsa da alım yaptıkları fiyata çok dikkat etmelerini, İşlem yapmadan önce muhakkak İhraççı/ piyasa yapıcının alış ve satış kotasyonlarının kontrol etmeleri oldukça önemlidir.

ÖZETLE:
  • İhraççı /Piyasa Yapıcı dayanak varlıklardaki olağandışı oynaklık nedeniyle satış yönünde kotasyon giremeyebilir.

  • Söz konusu varantta Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan varant ihraç limitinin tavan değerine yaklaşıldığında satış tarafında kotasyon girmeyebilir.

  • Dayanak varlıkta fiyat oluşmuyorsa (dayanak varlık tavan veya taban olursa) ve/veya teknik sorun yaşanması durumunda İhraççı/piyasa yapıcı hem alış hem de satış kotasyonlarını girmeyebilir.

Aksi belirtilmedikçe Goldman Sachs ürünlerinin veri kaynağı, Goldman Sachs'tır.
Dil: tr | en
İletişim Hattı: 444 6096
Version: 0.9.19