It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

  • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
  • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
  • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
  • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com
Ana Sayfa

Marquee QuickPoll Anketi 02/2022 Şubat Ayı QuickPoll Anketi: Geçiş Döneminin Sonu

Enflasyon, merkez bankaları ve finansal koşulların sıkılaşması faktörlerini düşününce, 2022 yılının yatırımcılar için karmaşık bir yatırım ortamı hazırladığını söyleyebiliriz. Marquee QuickPoll tarafından 805 müşteri arasında yapılan son anketin başlıca bulguları:

Geçiş döneminin sonu: Yatırımcılar, enflasyon beklentilerini yeniden değerlendirirken daha yüksek sayılar belirttiler. Yukarıdaki grafikte de görülebileceği üzere, yatırımcıların büyük bir kısmı, ABD çekirdek enflasyonunun bu yıl sonunda %3’ün üzerinde olmasını bekliyor.

Ortalamanın altında: Bu dönem görülen başlıca farklılıklardan biri, gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları bu döneme ortalamanın altında seviyelerden başlangıç yapıyor. Yani, izlenecek yolun etrafındaki belirsizlik artıyor ve politika yapıcıların finansal koşulları, ve bunun bir sonucu olarak varlık fiyatlarını, yönetme konusunda sıkıntı çektiklerine işaret ediyor. Bu, özellikle, piyasalarda yüksek volatilite paradigması olacağı şeklinde yorumlanıyor.

Çin ve gelişen piyasaların geri dönüşü: Tablo tamamen karamsar değil. “Yükselen piyasa ülkelerinin büyük bir kısmı çoktan daraltma döngüsünden geçtiler ve artık daha iyi bir konumdalar” diyor Global Piyasalar Departmanının dijital platformu Marquee’nin İçerik Direktörü Oscar Ostlund. “Özellikle Çin’deki duyarlılıkta keskin bir dönüş görüyoruz; yatırımcılar MSCI Çin Endeksini favori borsa endeksleri olarak görüyorlar. Bu, QuickPoll’un başladığı 2016 yılından beri üçüncü kez yaşanıyor.”


Resim 1: 2022 yılında enflasyon yükseliş beklentisi

The Marquee QuickPoll anketi 3 ila 6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapıldı. Goldman Sachs’ın 805 adet kurumsal müşterisinin değerlendirmelerini özetliyor. Katılımcıların %66’sı, “2022 yılının sonunda çekirdek enflasyonun hangi seviyede olmasını bekliyorsunuz?” sorusuna %3 veya daha yüksek cevabını verdi.

Kaynak: Goldman Sachs Global Piyasalar Departmanı


Fotoğraf sahipleri: Adobe Stock – 1. Resim: SERSOLL, iStock – 2. Resim: Andrey Popov

Aksi belirtilmedikçe Goldman Sachs ürünlerinin veri kaynağı, Goldman Sachs'tır.
Dil: tr | en
İletişim Hattı: 444 6096
Version: 0.9.16